wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Sagt i Radions P1 Kropp & Själ: "DET ÄR BRA ATT TUGGA PÅ GUMMIBITAR"

Enligt ett 10 sekunder långt inslag i ett program om tänder med tandläkare Professor Björn Klinge Karolinska Institutet stockholm.
Tro därför mer på den under 20 år av tandvården idogt motarbetade Uppfinnaren Thorwald Wawle. uppfinnarens brev till Radions P1 med begäran om utökad information till allmänheten om adekvat ersättande tuggmotion som genial terapi och preventivt i Tid.
Även som naturligt käkstorleks utvecklings framdrivande incitament som stimuli mot uppkomst av bettfel med god plats för alla tänder. Jag har utmanat Radio P1 om rätt eller fel i ett nytt program.
Lita på ditt eget förnuft och tro hellre på stora filosofer som Friedrich Nietzsche (1844-1900) som säger:
jag älskar den som arbetar och uppfinner“. Jag älskar den som icke behåller en droppe ande för sig själv." Nietzsche säger vidare:
det gives många goda uppfinningar på jorden, somliga nyttiga, andra angenäma. För deras skull är jorden värd att älskas".

I 3 storlekar för dina kindtänder att bara tugga på mot dagens skadliga tuggpassivitet. För maximal rot styrka och för lika viktig dynamiskt pådrivande cirkulation, benvävnads stärkande, snabbt läkande av ömmande förslappat irriterat tandkött.
Framtandsjoggaren Samt till höger JOGGAREN  (2 st ingår alltid ) för framtändernas latenta bit begär med djupa styrspår för Dina framtänder för säkrare tuggmotion. För återställd förhistorisk rot styrka och bett kraft. För tuggträning som bygger upp och återställer tandköttsvävnadens volym. All tr äning ökar vävnadskvalitet och vävnadsvolymen.

Se utförligt resonerande Kundprospekt och Tugginstruktion ca 15 A4 sid( Läs om den moderna människan som stängt av halva blodcirkulationen genom att sluta tugga.)