wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Alla har vi två hål som måste hålla tätt och gör det genom Cirkulationssitsens 500 masserande, stärkande 25 millimeter långa koniska fingerlika komponenter det minsta lilla du rör dig, enormt effektivt.

Thorwald Wawles första uppfinningen riktade sig mot tändernas tuggpassivitets orsakade sjukdomar genom dynamiskt ökat tuggtryck för stärkande käksarbete med en seg hård gummibit att bara tugga på. 10-20 minuter räcker som daglig dos för djuriskt starka tänder med snabbt obesvärat tandk ött.
En sats 34 st. dental Rubber Gum kostar 620: - och håller 1-2 år.

Därefter kom uppfinningen av den lika dynamiskt aktiverande Cirkulationssitsen ovan redan nä mnd för ben och bak mot stillasittandet som är människans största sjukdomsorsak. Thorwalds tredje uppfinning är den tempererade självmasserande Bäddmadrassen, som betyder att människan för fö rsta gången själv kan bestämma sin sängtemperatur och flera kan sova tillsammans – exakt reglerat varmt oavsett årstid. Svettas alltså aldrig mer i sängen, rör dig lite och slipp klåda.
Välj själv din önskade temperatur, en flera meter lång varmluft slinga med tä tt sittande hål, blåser in behaglig varmluft eller svalkande luft mellan de ca tre tusen lagom koniska och masserande komponenterna under underlakanet.

Köp Cirkulationssitsen så får du ungdomlig spänstig stjärt det minsta lilla du rör dig med absolut snabbt garanti. Slipp Slapp Stjärt !! Slipp stumma trötta ben. Slipp problemen att vi alla har två hål som måste hålla tätt. Din kropps tyngd och jordens gravitation samarbetar och aktiverar underlivets alla sofistikerade organ: prostatan och slidans slemhinna och cirkulation- stärker dina höftleder - stärker lår benshalsen mot försvagande stilla sittning det minsta lilla du rör dig , mot blånader, stopp och åderbrok, var rädd om din attraktion.

Wawle metoden är en logisk tandvårdsreform enligt evolutionslärans logik , att tänderna måste arbeta enligt sin natur och sin fysiologiska uppgift så som alla rörelseorgan, eller förlora sin kvalitet, därför är Socialstyrelsens tuggpassiviserade tandvård destruktivt ovetenskaplig och bettfels utvecklande så som jag beskriver genom brist på tand framstyrande tuggtryck i rätt och komplett form från och med de första mjölktänderna.

Märkligast av böcker utan slutsatser om tandvård är utgiven 1978-10 -27, 115 sidor om den katastrofala tandstatusen hos 20-60 åringar i Sverige, kännetecknad av att ca hälften av alla 55-60 åringar saknar egna tänder eller bara har hälften egna tänder kvar i dåligt skick. men intet om bristen på arbetande tuggtryck och tuggarbete som logisk orsaken, inte heller något konkret om orsaken till att den skenande bett felsutvecklingen nu är över 75% hos alla barn som föds i Sverige. Se TV rutans närbilder i nästan alla program som belägg och bevis även med fler och fler programledare med bett fel, krönt med svensk prinsessa och svensk statsminister och två vice statsministrar, alla med bettfels, förstörda bett.