wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Wawles Dental "Gnissel Botaren": en presentation, redan kallad suverän.

Wawles Dental "Gnissel Botaren" är produktnamnet på en av tre patentsökta Wawles Dental produkter. Inga stora störande skenor som  fyller munnen och samlar saliv. Tillsammans med en hel sats Wawle´s Dental Ellips Rubber Gum 1000:- + post 30:- Jag vill helst se att man också tuggmotionerar alla sina tänder för bättre cirkulation när man använder "Wawles Dental "Gnissel Botaren". Den är liten, smidig och diskret med plattan eller korsstolpen som stöd mot kinden när man sover, även på dagen och på jobbet. Den behöver inte provas in, passar alla som besväras av att gnissla tänderna. I samarbete med det undermedvetna blir man snabbt van att hålla "Wawles Dental "Gnissel Botaren" på plats av sig själv utan fastsättning, redan kallad suverän.

Klipp försiktigt av en liten bit av stolpens längd till den passar. som idé. Om man vill, kan man skära tandgummidelen lite tunnare med en vass kniv. Lite mer om hur man använder Wawle´s "Wawles Dental "Gnissel Botaren". Men inte så värst mycket mer att säga, folk förstår ändå.
Biter man ihop käkarna under sömnen, biter man i gummiplattan på Wawle´s Wawles Dental Gnissel Botaren. Även när man gnisslar på dagen, man  lär sig ha den då man talar, obetydligt påverkande talet. Har Du gnisslat så Du fått ont i en tand eller två, prova då att "Wawles Dental "Gnissel Botaren" får avlasta trycket även under dagtid. Så att tanden får en sportslig chans att vila tills ömheten är över.

Under tiden bör man tuggmotionera med Wawle´s Dental Ellips Rubber Gum för maximal och läkande cirkulation i hela systemet genom dynamiskt muskelmotoriskt pådrivande tuggtryck. Rötter och tandkött måste arbeta, det är ett måste, för att hela tiden kunna behålla sin vävnadsstyrka och spänsten i tandköttskanten. Prova en "Wawles Dental "Gnissel Botaren" i olika läge mot kinden, eller prova en mot vardera kinden. Jag tror att "Wawles Dental "Gnissel Botaren" inte kan sväljas så stor som rundellen är, 34 mm. Skulle man ändå känna oro för detta, bör man vara försiktig och fästa en lagom lång tråd genom tuggdelen som trygghet. Använder man två Wawles Dental "Gnissel Botaren" kan man ha en tråd emellan de båda. Så har jag tänkt men ännu inte hört att någon provat.
Varning: Inför att alla i vår tid har så olika tandstatus, besvär och olika omständigheter. Som exempel kan lagade tänder med tiden få försvagat underlag. Därför måste alla utgå ifrån sin egen speciella situation. Användandet av Wawle´s Wawles Dental "Gnissel Botaren" sker därför på egen risk och ansvar.

Läs mer om fortsatt resonnemang

Tillfråga läkare kan vara bra, att vara försiktig och känna sig för är alltid bra, se tugginstruktionen .
Allt material är enligt EU och USA CЄ-bestämmelser för invertes bruk. Leverantör är tysk storindustri som garant för säkrad och löpande materialkontroll för sjukvården.

Jag väntar på att åtminstone någon enda negativ skall höras av, men det hörs bara positiva. Detta kan bara förklaras med uppfinningens enkelhet. Att den passar alla utan att behöva provas in såsom det är med vanliga bettskenor.
Liksom att Wawle´s Dental Ellips Rubber Gum i tre storlekar och tre hårdhetsgrader också passar alla, alla är nöjda. Så är det med det mesta som är enkelt och okomplicerat. Det är också enkelt att klippa bort en millimeter på rundellen vid behov.

Med det fria ordets rätt, vill "Wawles Dental "Gnissel Botaren" tillsammans med övriga Dental Rubber Gum spridas över världen som naturliga botande frälsning från tandköttets och tändernas många och alldeles onödiga tuggpassivitets sjukdomar och följdsjukdomat genom adekvat återställt tuggtryck. Och observera för den lika viktiga tuggmuskel framdrivna blodcirkulation i hela tandmekanot och i munnens kärlrika, känsliga hud och svalj, mot inflammationer och infektioner.

Så är det också med Wawle´s Hjäss Massör med 36 st ca 25 mm långa koniska taggar som gör den till en rationell och effektiv hårharv för starkt ökad nyttig cirkulation till håsäckarna för bättre hårväxt.
Den som tar del av min hemsida förstår ännu mer varför jag anser att alla som besväras av tandgnissling samtidigt bör börja med ersättande tuggmotion även för tillräcklig cirkulation och fortlöpande nervkommunikation i hela systemet.

Inom en vecka, tio dagar är precis alla som tuggmotionerar, utan undantag, i bättre munkondition med bättre munmiljö. Så fungerar systematisk motion och den lika viktiga cirkulationen.

Det räcker alltså om Du någorlunda väl följer Din föresats att åtminstone motionera Dina tänder ca 10-15 minuter som daglig dos 5-6 dagar i veckan. Då får Du samma naturligt ljusröda friska tandkött och tandvä– vnadsstarka tänder som djuren i naturen. Du kan helt enkelt inte undgå att bli frisk och obesvärad i Din mun Så hög är vinstavkastningen på egenskapen att vara en beständig människa Att åtmindtone motionera sina tänder.

Fyra stycken Wawles Dental "Gnissel Botaren" separat kostar 620:- + 30:- porto. Jämför kostnaden med bettskena.

Wawle metoden framlägges här som en ny vetenskapssyn också med ny diagnos som visar på människans tuggpassivitet och därmed också blodcirkulationspassivitet i hela tandmekanot. Såsom grundorsaken till tändernas sjukdomar och följdsjukdomar.

Detta innebär därför också en ny problemformulering enligt mitt prospekt och därmed också annan behandling. Genom dynamisk aktivering som övergripande allmängiltig åtgärd mot problemets alla former av sjukdom och besvär,genom adekvat återställt motoriskt belastat och helhetsdrivande tuggtryck.
Tänder och tandkött är till 100% friskt hos alla jordens övriga miljoner arter. Låt ingen inbilla dig att människan behöver vara ett undantag.