wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Till Riksdagens herr talman


Varför både Riksdagens och Regeringens ärade ledamöter har så många och så förskräckande bett fel som enligt mig ett tandvårds vållat besvär i människans förnärmsta organ för all kommunikation och därrför måste få ett så omedelbart slut som möjligt, genom wawle metoden , genom ersättande förhistoriskt seghård belastade tuggmotion, som den uppenbara sanningen mot problemet tärdernas livslånga tuggpassivitet och därigenom själv vållade tandsjukdomar.

Från Thorwald Wawle Malmö, jag är uppfinnare och adekvat ide skapare mot tändernas bett fel, karies infektioner och tandlossning mitt CV är uppfinningar av Wawles dental Rubber Gum ett seghårt tandgummi för generell adekvat ersättande tuggtryck och tuggarbete för alla för den motion som märnniskans tärnder så totalt förlorat genom bå de barnmatens och husmanskostens i dag totala brist på tuggmotstånd, men rärddningen ärr att 10 -20 minuter räcker som generell daglig tandstärkande tuggmotion till vuxna.

Även tillräckligt för barn som adekvat käk storleks utvecklande mot bett fel genom tillräckligt stor plats för barnens alla tänder utan alla dessa otaliga variationer av mun invalidiserande bett fel, som vi alla kan se i TVrutans tätt inpå närbilder som belägg och bevis och som i dag drabbar ca 80% av alla barn i varje årskull barn.

Ibland med bettfel i båda kärkarna ibland som en sjärlvlysande spricka mitt i tandraderna och av flera mer eller mindre snedställda tärnder, herr talman detta innebärr miljoner självförvållade bett fel orsakat av akut brist på kärksutvecklande tuggtryck och tuggarbete hos snart alla i hela Sveriges befolkning.

Herr talman, mitt ämne är väl exemplifierat av Riksdagens och Regeringens förskräckande höga frekvens av bett fel hos så många väl talande ledamöter och som ger bilden av bettfels pandemi hos just ministrar och partiledare och ställer frågan hur Riksdagens och Regeringens ledamöter till slut kommer att se ut i nästa generation och alla följande generationer.

Troligen som mun invalidiserade bett fels patienter, med förskräckande hög bett fels frekvens redan nu, herr talman, frågan rymmer en vetenskaplig odontologisk chikan och folkhälsa tragedi, hur skall hela svenska folket till slut se ut, då redan ca 80 % av hela befolkningen är drabbade av bettfel och detta alldeles i onödan herr talman, enligt min enkla billiga smärtfria ide och uppfinning av Wawle metodens prevention i tid mot problemet bettfel.

Alltså genom återställt uggtryck till ungefärlig förhistorisk nivå genom en seghård gummi bit att bara tugga på och generellt, så som i tid adekvat käk storleks utvecklande till alla barn mot människans självförvållade bettfels problem, också som generell tandvärvnads stärkande terapi och preventivt verkande genom ersärttande seghårt aktiverande just tuggtryck och just alldeles rätt efterhärmat seghårt tuggarbete för djuriskt starka tänder och alltså generellt i tid till barn som logiskt käk storleks utvecklande, förebyggande mot förkrympta kärkben och risken för utveckling av bett fel från och med de första mjölktänderna.

10 –20 minuter räcker som daglig dos för både barn och vuxna för tillståndet lagom tillfällig tuggtrötthet enligt min medföljande enkla tugginstruktion också giltig för min uppfinning av barnsäkra tandgummi med särskild barn attraktion enligt mina patentanspråk ärven utan rimlig svärljrisk för barn. Herr talman så förebyggs käkarnas tillbaka bildning hos barn så som nu är fallet med också bettfels utveckling hos för närvarande ca 80% av alla barn. Så förebygger Wawle metoden tand köttets tillbakabildning och kärkbens degenererande tillbaka bildning hos äldre och därigenom mot uppkomst av tandfickor käkbens infektioner och slutlig tandlossning.

Herr talman jag är alltså uppfinnare av Wawle metodens ide riktad mot Socialstyrelsens bettfels framkallande och generellt tandsjukdoms framkallande tuggpassivitets tandvård i namn av profession, såsom en av Socialstyrelsens undransvärda förbiseende av orsak verkan. en enligt min bedömning själv orsakad funktionsstörning genom akut brist på tuggtryck och tuggarbete som orsakar outvecklade och förminskade käkar där tänderna trängs i förkrympta outvecklade käkar med både attraktions och funktions störande bett fel hos miljoner barn och ungdom.

Herr talman därför ser så många drabbade ut som varnande olycksexempel på bett fels problemet som drabbar alla kategorier, statsministrar och prinsessor lika men konstruktivt kan förebyggas i god tid genom en efter bästa förstånd lagom seghård eller endast uthålligt seg gummi bit att bara tugga på till alla barn och redan finns inom min utprovade tillverkning genom val och bortval genom maximal tanke ansträngning för en ny ide och därför argumenterar jag i så många så steg jag kan tänka ut.