wawlebanner

Wawle Metoden
Den universella logiken

Malmö 2014 02 20

Till Sveriges statsminister och vice statsminister, Sveriges Regering,


Tillåt mig få framföra ett litet brev anförande. Från Thorwald Wawle uppfinnare mot tändernas sjukdomar, mitt ämne, är ett lätt och på ett billigt sätt återställd folktandhälsa genom återställt tuggtryck och återställt tuggarbete till förhistoriskt nivå, som både terapi och prevention i alla ålders grupper med ett seghårt tandgummi att bara tugga på, som är lika segt drivande i varje tuggmoment, för djuriskt starka tänder och naturlig återställd tandkötts spänst utan fickor och infektioner. För barn dessutom det enda käk storleks och bett utvecklande medel i tid mot bettfel, som rätt tand framstyrande incitament signaler i komplett form till barn tänderna ut ur käkarnas ben mot utveckling av bettfel, tillämpat från och med de första mjölktänderna. 10–20 minuter räcker som daglig dos.

Herr statsminister, detta brev refererar även till din och Jan Björklunds erfarenhet av bettfel, även till TV rutans varje dag ändlösa ström av närbilder av bettfel hos så många i alla program som visar allmänhetens förstörda tandhälsa i alla åldersgrupper i nästan alla TV kanaler med mun invalidiserande bettfel hos miljoner barn och vuxna med attraktions skadade munnar i både partner livets och arbetslivets konkurrens därför har jag i över tjugo år intensivbombat Socialstyrelsen med nya idéer mot problemet. Mitt uppfinneri utgör bakgrunden till detta informerande brev och kritiken mot Socialstyrelsens tandsjukdomsframkallande tuggpassivitets tandvård. Kännetecknad av mer och mer tandborstnings propaganda mot bakterier istället för ett rejält återställt tuggtryck och tuggarbete till förhistorisk nivå enligt Wawle metoden mycket enkla ide och evolutions grundade princip välbekant inom Socialstyrelsen och Folktandvården i Stockholm.

Min tekniska bakgrund är utgångna patent inom energi och hårvård samt i dag giltiga svenska patent för starkare tänder och fyra exklusiva typer tandvårds patent som redskap mot bitning och tand gnissling som har den unika egenskapen att passa i alla munnar utan inprovning på världens alla miljarder människor över tolv år. Sedan jag har studerat tandsjukdomarnas i sig orimlighet och omfattning. Blev min slutledning att grundorsaken till tändernas sjukdomar hos människa var en allmän mycket allvarlig funktionsstörning genom livslång sjukdomsframkallande tuggpassivitet. Orsakad av att människans kost förlorat sitt tuggmotstånd, tuggtryck och nästan allt tuggarbete genom barnmatens och husmanskostens totala brist på både tandvävnads stärkande och blodcirkulations drivande tuggtryck.

Klicka pilen för att läsa vidare...

Herr statsminister, min slutsats blev att människans tuggapparat successivt drabbats av en nedbrytande fysiologisk funktionsstörning kännetecknad av karies infektioner och tandlossning genom livslång tugg passivitet utan tillräckligt segt belastat tuggtryck och tuggarbete inom alla åldersgrupper. Som följdriktigt, först drabbar alla barn i varje årskull och utgör den primära orsaken till outvecklade käkar och som stör den ideala bettutvecklingen hos barn och orsakar bettfel från och med de första mjölktänderna. Denna totala brist på drivande tuggtryck utgör den uppenbara grundorsaken till den stora folksjukdoms katastrofen bettfel som etablerat sig genom mun och utseende fördärvande bettfel, kännetecknat av outvecklade käkar och käkledsfel hos flera miljoner barn och ungdom i Sverige, i världen miljarder barn mellan 1-20 år och miljarder vuxna som en uppenbar kausal orsak verkan följd av både primär och sekundär brist på tillräckligt stort tuggtryck och tillräckligt långvarigt seghårt fysiologiskt drivande tuggarbete som kan liknas vid livslång motions och funktions svält.

Herr statsminister därför kräver min integritet att jag härmed anmäler Socialstyrelsen för tjänstefel genom medvållande till tändernas sjukdomar och livshotande följdsjukdomar genom att Socialstyrelsen på ett oförsvarbart sätt i generation efter generation utan någon som helst eftertanke underdiagnostiserat tuggtryckets och tuggarbetets fysiologiska betydelse som naturens villkor för generellt friska vävnadsstarka tänder. Också som första grundvillkor för barn käkarnas tillräckliga storleksutveckling med plats för alla tänder och bettets ideala utveckling till det vi kallar vackra tänder, mot hotet den överhängande risken för utveckling av ännu mer och större bettfel, redan på långt framskriden väg att drabba och utseendeförstöra alla Sveriges barn och vuxna för hela livet med TV rutans närbilder som belägg och bevis för det jag säger och varåt det leder. Herr statsminister tandläkare litteraturen innehåller ingen, ens antydan om behov av ersättande tuggtryck och tuggarbete för det så uppenbart förlorade, för starkare tänder, eller som käk utvecklande fysiologisk motkraft bettfel, detta får tala för sig själv och som ifrågasättande grund av Socialstyrelsens objektivitet och vetenskaplighet. Jag beskriver hårt som jag gör för syftet informera allmänheten om Wawle metoden som nytt tänkande mot tändernas sjukdomar som av människan självförvållad olycka genom livslång tuggpassivitet.

Herr statsminister bettfel frekvensen är i dag utmanande oroande och framgår tydligast av att både du herr statsminister och vise statsminister Jan Björklund har utvecklat bettfel som evolutionens logiskt betraktat, en följdriktiga reaktion och selektion, mot just brist på tillräckligt tuggtryck och tuggarbete i tid god tid från och med de första mjölktänderna. Herr statsminister, jag försöker beskriva hur Socialstyrelsens till namnet legitimerade och vetenskapliga tandvård, ändå så aningslöst har avstängt tand mekanots helhets fysiologi från att arbeta och därmed även strypt av mängden genomströmmande blod och saliv i systemet, kännetecknat av besvärande mun torrhet hos många redan i tidig medelålder. TV rutans dagliga massexponering av tätt inpå närbilder av den i alla länder epidemiskt stora bettfel frekvensen i alla samhällsklasser som framträder i all program sport kultur och nöjesliv oavsett samhälles klass, utgör rimligen ett tillräckligt bevismaterial för en fällande dom mot Socialstyrelsens tandvård som vetenskapligt fel och skyldig till tändernas sjukdomar och ett underkännande av tandvårdens vetenskapliga status.

Men jag kritiserar därför ingen enskild inom Socialstyrelsens tandvårdsutövning, då minst tre professorer och överläkare framhållit att heller ingen annan vetenskaps fakultet i något annat land till fullo eller ens alls insett tuggtryckets i sig och tuggarbetets stora primära betydelse för tändernas hälsa och vävnadsstyrka som nödvändiga korresponderande incitament signaler till käkar och tandanlagen mot bettfel som incitament för utväxande tänder för jämna bett till form och fason.